Tilbud til medlemmer af DENFO

OBS! Vær opmærksom på årsopgørelsesdato.

Vindstød foretager automatisk leverandørskiftet med effektuering efter løbende måned + 1 måned. Er du i nettoafregningsgruppe 6 (den gamle ordning) skal du være opmærksom på at skiftet til Vindstød falder på samme dato som din årsopgørelsesdato da du ellers kan miste noget af din opsparede produktion. 

Er du i tvivl om du er i nettoafregningsgruppe 6 eller hvornår din produktion opgøres kan indtaste dit aftagenummer så undersøger vi hvornår du kan skifte. Din forventede opstartsdato fremgår altid af de betingelser du modtager ved tilmelding. 

En del af Denfo-aftalen sikrer dig i øvrigt, at du opkræves 3 måneder bagudrettet og ikke som normalt med 3 måneders aconto fremadrettet.

Senest kendte gennemsnitspris for private (oktober 2021) inkl. tillægget på 1,5 øre pr. kWh:  
Jylland og Fyn: 110,21 øre/kWh (88,17 øre/kWh ekskl. moms)
Sjælland: 100,7 øre/kWh (80,56 øre/kWh ekskl. moms)
Abonnement = 0 kr.

Bemærk, at din endelige afregningspris afhænger af hvornår på døgnet, du bruger din strøm. Ovenstående er et gennemsnit for måneden.

Du opkræves de normale skatter og afgifter samt omkostninger til netdistribution.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til sol@vindstoed.dk

xxxxx

DENFO Tilbud

El forbruger:
Adresse:
Kontakt:
Aftagenummer:
Evt. kommentar: