Få Danmarks bedste afregningspris på den strøm, som du ikke selv bruger

Har du som egenproducent modtaget et brev fra Energinet vedrørende flexafregning af dit årsafregnede VE-anlæg (nettoafregningsgruppe 6), skal du henvende dig i vores VE-afdeling. VE hjemmesiden findes her.

Er du mindre VE-producent, som har solceller eller en husstandsvindmølle på nettoordning, der producerer mere el, end du selv forbruger, så kan du sælge denne overskydende el.
Vindstød er det selskab i Danmark, der tilbyder dig den bedste afregningspris. Det er meget vigtigt at have fokus på netop afregningspris, da det afgør hvor meget du modtager i betaling.

Sådan fungerer det:
1. Du tilmelder dit solcelleanlæg hos Vindstød (nederst på denne side).
2. Vindstød opretter dig og sender dig en kvittering på, at skiftet er gået igennem (der går typisk et par uger).
3. Vindstød modtager automatisk opgørelser over din overskydende strøm. Herefter kan Vindstød sælge denne strøm
4. Vindstød udbetaler løbende til dig (sker automatisk hver måned til din bankkonto).
 

Hvor meget får du ud af at sælge din strøm og hvad koster det til Vindstød?
Sådan afregner Vindstød din overskydende el (visuelt eksempel):

  • Børsens spotpris (*) 25,0000 øre/kWh
  • Energinets indfødningstarif -0,3750 øre/kWh
  • Energinets balancetarif -0,0875 øre/kWh
  • Vindstøds balancetarif -1,0000 øre/kWh

Hvad bliver det i kroner og øre til dig?
Hvis dit solcelleanlæg i løbet af et år producerer 3.000 kWh til nettet, så ser din afregning således ud:
3.000 kWh x (25 øre/kWh – 0,375 øre/kWh – 0,0875 øre/kWh – 1 øre/kWh) / 100 = 706,125 kr.
Du skal naturligvis ikke vente til året er omme for at få dine penge, da vi udbetaler løbende til dig. Vindstød har intet abonnement eller bindingsperiode.
*) Børsprisen for el ændrer sig hele tiden og fastsættes ikke af Vindstød. Det er markedsprisen for el.
Vindstød afregner denne time for time. Du kan løbende følge priserne på el-børsen her. Du kan også se de historiske priser. Ovenstående afregning gælder for alle nye kunder (samt fra 1/1-2020 for nuværende kunder).

Hvor meget tjener Vindstød på dette?
Betalingen til Vindstød udgør 1 øre pr. kWh. Det bliver til 30 kr. årligt, hvis dit anlæg producerer 3.000 kWh til
nettet som i eksemplet ovenfor. For disse penge skal Vindstød yde kundeservice, administration, IT-udvikling
og stå for balanceomkostningen. Så der er altså ikke meget tilbage til Vindstød, men vi ønsker at fremme
udbredelsen af vedvarende energi i Danmark.

Hvilken afregningsgruppe/tilskudsordning er du i?
Gennem tiden har staten haft mange forskellige afregningsgrupper, med forskellige tilskudsordninger. Hvis
du tilmelder dig hos Vindstød, så skal vi nok tjekke efter, at du afregnes ud fra den afregningsgruppe du er i.
Så slipper du for selv at undersøge dette.

Tilmeld dig Danmarks bedste afregningspris

Elforbruger

Adresse

Kontakt

Øvrige

Her kan du se betingelser.

Spørgsmål

Energistyrelsen
Har du spørgsmål til nettoafregning og pristillæg, så skal du kontakte Energistyrelsen, hvilket gøres på nedenstående link (brug kontakt formular i bunden af siden).
Kontaktformular: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/faq

Vindstød
Hvis du har andre spørgsmål end spørgsmål til nettoafregning og pristillæg, kan sendes til Vindstød på solcelle@vindstoed.dk. Men skriv til os - så svarer vi hurtigst muligt. Vores erfaring er, at spørgsmål sjældent er akutte omkring solcelleanlæg, og derfor foretrækker de fleste af vores kunder, at vi ikke har telefonservice, da dette betyder, at vores kunder kan undgå at betale abonnement. Det kan dog godt være at vi ringer dig op, når vi har fået din mail, hvis det gør det nemmere at forklare.


Erhverv
Hvis du er erhvervsvirksomhed eller producerer mere end 10.000 kWh, send da mail til: sol@vindstoed.dk, så kontakter vi dig med en god løsning.

 

keyboard_arrow_up