image description

Strøm fra danske vindmøller

Vindstøds el-deklaration er CO2-neutral.

Politikerne i Danmark vedtaget, at alle forbrugere skal have frit valg af elselskab. Derfor kan borgerne selv vælge, hvilket elselskab, de ønsker at købe deres strøm fra, selvom alt el blandes i nettet. Hvert selskab skal lave egen el-deklaration, der viser el-mixet bag elselskabets produkt. Vindstøds deklaration er CO2-neutral.

Desværre er de fleste energiselskaber baseret på el fra kulkraftværker. Kulkraft udleder store mængder CO2, hvilket er skadeligt for miljøet.

Hvis du tilmelder dig Vindstød.dk, så sikrer du dig, at du køber certificeret el fra et selskab, der alene er baseret på danske vindmøller. Herudover får du glæde af, at vores vindmøller producerer billig energi. Det er sund fornuft - som tusindvis af danskere i hele landet har gjort brug af.

Den strøm, du automatisk køber

image description 8%

Strøm ved valg af Vindstød.dk

image description 100%
52% Kul og brunkul 0% 14% Naturgas 0% 9% Vind, vand og sol 100% 4% Affald, biomasse og biogas 0% 1% Olie 0% 20% Atomkraft 0%
image description

Køb certificeret strøm fra vindmøller og send et klart signal

Når du køber el fra Vindstød, så køber vi oprindelsescertifikater fra producenter af vindenergi. Når der er nok mennesker, der køber strøm fra vindmøller, så understøttes denne produktion, da salget af certifikater er med til at holde ældre møller i drift og finansiere nye møller. Det hjælper derfor på sigt til en hurtigere omstilling mod en bæredygtig og CO2-venlig energiproduktion.

image description

Hvad gør vi, når det ikke blæser?

Som kunde hos Vindstød.dk modtager du altid strøm i din stikkontakt, uanset om det blæser eller ej. Det skyldes, at Energinet som styrer dele af el-nettet for staten altid sikrer, at der er strøm i kablerne, uanset hvilet energiselskabet, man køber sin strøm fra. Der kan være korte perioder uden vind i Danmark. Her låner vi lidt forsimplet forklaret el fra andre producenter, mod at vi så på andre tidspunkter fører mere el i nettet. Vores køb af oprindelsescertifikater skal altid matche vores kunders samlede forbrug henover et år – og derfor øges støtten til vindenergi hver gang Vindstød får nye kunder.
Læs mere om certifikater her.