Omkostninger til skatter, afgifter, transportbetaling, netabonnement o.l.

Nedenfor kan du fremsøge taksterne for dit område.

Vindstød viderefakturerer priserne fra dit el-netselskab.

Vindstød vil løbende justere opkrævningen til de takster, der er gældende.