El til solcelleejeres forbrug – og mulighed for at få betaling for produktionen på dine solceller.

Vi har mere end tusinde private solcelleejere som kunder.
Fra meget små og ældre anlæg til helt nye anlæg.

Få betaling for produktionen på dine solceller.

Hos Vindstød vil vi gerne bidrage til fremme af vedvarende energikilder. Derfor tilbyder vi at købe den strøm, dit solcelle anlæg producerer. 

Alternativet er, at du blot sender strømmen gratis i nettet.

 

Sådan foregår det – det sker helt automatisk for dig

Når du har tilmeldt dig på nedenstående formular, så registrerer vi i statens energiportal (Datahubben), at vi skal afregne dig for din overskudsproduktion.

Herefter modtager vi automatisk tal for, hvor meget el du har produceret og ikke selv har forbrugt. Denne el er det, du i dag sender gratis i nettet. Denne mængde strøm vil vi så betale dig for.

Afregning til dig sker automatisk én gang hvert kvartal.

Vi klarer således alt det praktiske for dig. Vi kan ikke påvirke hvordan dit solcelle-anlæg fungerer, så det fortsætter helt uændret. Den eneste forskel er, at vi håndterer din overskudsstrøm. 

Hvis du endnu ikke er berettiget til at kunne sælge din strøm hos Energinet, så overvåger vi automatisk for dig, og sikrer, at du tilmeldes når du er berettiget til at få betaling. Så er du sikker på, at du ikke overser noget.

Vi håndterer også masser af store anlæg. Sammen med vores søsterselskaber i udlandet udvikler vi løbende digitale løsninger til glæde for både private og professionelle solcelle-ejere.

 

Få betaling for den strøm, du ellers sender gratis i nettet

Der er ingen grund til at give strøm væk gratis. Mange solcelle anlæg er idag på en nettoafrengningsordning, hvor man ikke modtager betaling for den strøm der ligger ud over eget forbrug. 

Det synes vi er forkert, du kan derfor tilmelde din produktion til Vindstød, så undersøger vi om du er en af dem der kan få betaling i stedet for at give strømmen væk gratis. Du skal blot udfylde formularen nedenfor. 

Kan vi ikke skifte din produktion til afregning skifte vi kun dit forbrug, du skal altså ikke tænke over om dit anlæg nu er i den korrekte gruppe, det undersøger vi for dig. Læs mere om forbrugsafregning på produktet FordelSol nedenfor.

Solcelle strøm med fordele

FordelSol er vores produkt skræddersyet til egenproducenten, vi har fjernet abonnementerne så du slipper for faste månedlige udgifter på din strøm. 

Med produktet FordelSol overvåger vi din produktion af strøm og reagerer, hvis noget indikerer fejl i din produktion. Dette sker ved, at vi overvåger produktionsdata i statens energiportal. Hvis din produktion pludseligt falder drastisk, som det kan ske ved fejl i dit anlæg, så giver vi dig besked automatisk.

Uanset hvilken afregningsgruppe du er i, sikre vi at skiftet til os gennemføres på det tidspunkt der er mest optimalt for dig. F.eks. hvis du har årsbaseret nettoafregning (gruppe 6), så gennemføre vi skiftet når du har årsopgørelse, dette for at undgå at du miste din ”opsparing” af el.

Indtast oplysninger om dit solcelle anlæg

Ejer af solcelleanlæg:
Adresse:
Kontakt:
Installationsdato (hvis du er i gang med at installere solceller eller har gjort det for nyligt, som endnu ikke er sat i drift, så skal du indtaste her)Her kan du se betingelser.

Spørgsmål

Har du spørgmål til nettoafregning og pristillæg, så skal du kontakte Energistyrelsen. De har telefonnummer 70 21 50 74. 

Information om støtteordninger inkl. nettoafregning findes her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/solceller
 
Kontakt til VE kontoret er ve@ens.dk

andre spørgsmål kan sendes til os på solcelle@vindstoed.dk

For at undgå, at du skal betale for stort et gebyr til os, når vi køber din produktion, så tilbyder vi ikke telefonisk kontakt. Men skriv til os - så svarer vi hurtigst muligt.

Vindstøds månedlige abonnement er på kun 19 kr. pr. måned inkl. moms (15,20 kr. ekskl. moms) og vi køber din strøm til markedsprisen fratrukket 4,00 øre pr. kWh inkl. moms (3,20 øre ekskl. moms). Hvis du er erhvervsvirksomhed eller producerer mere end 10.000 kWh, send da mail til: sol@vindstoed.dk, så kontakter vi dig med en god løsning.


Hvilken pris får jeg for mine kWh?

Hvem kan få udbetaling?