El til solcelleejeres forbrug – og mulighed for at få betaling for produktionen på dine solceller.

Har du som egenproducent modtaget et brev fra Energinet vedrørende flexafregning af dit årsafregnede VE-anlæg (nettoafregningsgruppe 6), skal du henvende dig i vores VE-afdeling. VE hjemmesiden findes her.

Vi har mere end tusinde private solcelleejere som kunder. Fra meget små og ældre anlæg til helt nye anlæg.

Sådan foregår det – det sker helt automatisk for dig

Når du har tilmeldt dig på nedenstående formular, så registrerer vi i statens energiportal (Datahubben), at vi skal afregne dig for din overskudsproduktion.

Herefter modtager vi automatisk tal for, hvor meget el du har produceret og ikke selv har forbrugt. Denne el er det, du i dag sender gratis i nettet. Denne mængde strøm vil vi så betale dig for.

Afregning til dig sker automatisk én gang hvert kvartal.

Vi klarer således alt det praktiske for dig. Vi kan ikke påvirke hvordan dit solcelle-anlæg fungerer, så det fortsætter helt uændret. Den eneste forskel er, at vi håndterer din overskudsstrøm. 

Hvis du endnu ikke er berettiget til at kunne sælge din strøm hos Energinet, så overvåger vi automatisk for dig, og sikrer, at du tilmeldes når du er berettiget til at få betaling. Så er du sikker på, at du ikke overser noget.

Få betaling for produktionen på dine solceller.

Hos Vindstød vil vi gerne bidrage til fremme af vedvarende energikilder. Derfor tilbyder vi at købe den strøm, dit solcelle anlæg producerer. 

Alternativet er, at du blot sender strømmen gratis i nettet.

Vi håndterer også masser af store anlæg. Sammen med vores søsterselskaber i udlandet udvikler vi løbende digitale løsninger til glæde for både private og professionelle solcelle-ejere.

Produktion

Få automatisk betaling for din overskudsproduktion, når du kan

Produktion

Få automatisk betaling for din overskudsproduktion, når du kan

Afregning

Time for time

Abonnement

19 kr (0 kr. ved tilmelding af FordelSol)

Binding

Ingen

Produkt

Læs mere

Få betaling for den strøm, du ellers sender gratis i nettet

Der er ingen grund til at give strøm væk gratis. Mange solcelle anlæg er idag på en nettoafrengningsordning, hvor man ikke modtager betaling for den strøm der ligger ud over eget forbrug. 

Det synes vi er forkert, du kan derfor tilmelde din produktion til Vindstød, så undersøger vi om du er en af dem der kan få betaling i stedet for at give strømmen væk gratis. Du skal blot udfylde formularen nedenfor. 

Kan vi ikke skifte din produktion til afregning skifte vi kun dit forbrug, du skal altså ikke tænke over om dit anlæg nu er i den korrekte gruppe, det undersøger vi for dig. Læs mere om forbrugsafregning på produktet FordelSol nedenfor.

Fordelsol

Få en lav pris på den strøm, du skal købe

Fordelsol

Få en lav pris på den strøm, du skal købe

Øre/kWh (november)

Vest: 39,61 Øst: 40,50

Abonnement

0 kr.

Binding

Ingen

Produkt

Læs mere

Solcelle strøm med fordele

FordelSol er vores produkt skræddersyet til egenproducenten, vi har fjernet abonnementerne så du slipper for faste månedlige udgifter på din strøm. 

Med produktet FordelSol overvåger vi din produktion af strøm og reagerer, hvis noget indikerer fejl i din produktion. Dette sker ved, at vi overvåger produktionsdata i statens energiportal. Hvis din produktion pludseligt falder drastisk, som det kan ske ved fejl i dit anlæg, så giver vi dig besked automatisk.

Uanset hvilken afregningsgruppe du er i, sikre vi at skiftet til os gennemføres på det tidspunkt der er mest optimalt for dig. F.eks. hvis du har årsbaseret nettoafregning (gruppe 6), så gennemføre vi skiftet når du har årsopgørelse, dette for at undgå at du miste din ”opsparing” af el.

Hvor meget tjener Vindstød på dette?
Betalingen til Vindstød udgør 1 øre pr. kWh. Det bliver til 30 kr. årligt, hvis dit anlæg producerer 3.000 kWh til
nettet som i eksemplet ovenfor. For disse penge skal Vindstød yde kundeservice, administration, IT-udvikling
og stå for balanceomkostningen. Så der er altså ikke meget tilbage til Vindstød, men vi ønsker at fremme
udbredelsen af vedvarende energi i Danmark.

Hvilken afregningsgruppe/tilskudsordning er du i?
Gennem tiden har staten haft mange forskellige afregningsgrupper, med forskellige tilskudsordninger. Hvis
du tilmelder dig hos Vindstød, så skal vi nok tjekke efter, at du afregnes ud fra den afregningsgruppe du er i.
Så slipper du for selv at undersøge dette.

Tilmeld dig Danmarks bedste afregningspris

Elforbruger

Adresse

Kontakt

Installationsdato

Øvrige

Her kan du se betingelser.

Spørgsmål

Energistyrelsen
Har du spørgsmål til nettoafregning og pristillæg, så skal du kontakte Energistyrelsen, hvilket gøres på nedenstående link (brug kontakt formular i bunden af siden).
Kontaktformular: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/faq

Vindstød
Hvis du har andre spørgsmål end spørgsmål til nettoafregning og pristillæg, kan sendes til Vindstød på solcelle@vindstoed.dk. Men skriv til os - så svarer vi hurtigst muligt. Vores erfaring er, at spørgsmål sjældent er akutte omkring solcelleanlæg, og derfor foretrækker de fleste af vores kunder, at vi ikke har telefonservice, da dette betyder, at vores kunder kan undgå at betale abonnement. Det kan dog godt være at vi ringer dig op, når vi har fået din mail, hvis det gør det nemmere at forklare.


Erhverv
Hvis du er erhvervsvirksomhed eller producerer mere end 10.000 kWh, send da mail til: sol@vindstoed.dk, så kontakter vi dig med en god løsning.

 

keyboard_arrow_up