Tilmelding til rabataftale for elforbrugere og VE- aktører på køb af el

OBS! Vær opmærksom på årsopgørelsesdato.

Vindstød foretager automatisk leverandørskiftet med effektuering efter løbende måned + 1 måned. Er du i nettoafregningsgruppe 6 (den gamle ordning) skal du være opmærksom på at skiftet til Vindstød falder på samme dato som din årsopgørelsesdato da du ellers kan miste noget af din opsparede produktion. 

Er du i tvivl om du er i nettoafregningsgruppe 6 eller hvornår din produktion opgøres kan indtaste dit aftagenummer så undersøger vi hvornår du kan skifte. Din forventede opstartsdato fremgår altid af de betingelser du modtager ved tilmelding. 

Denne del af VE-Strøms aftalen sikrer dig i øvrigt, at du opkræves 3 måneder bagudrettet og ikke som normalt med 3 måneders aconto fremadrettet.

Din El-pris er baseret på time-spot-prisen (Nordpool) + 1,5 øre pr kWh (1,2 øre ekskl. moms).
Abonnement = 0 kr.

Senest kendte gennemsnitspris for private (september 2022) inkl. tillægget på 1,5 øre pr. kWh:  
Jylland og Fyn: 319,29  øre/kWh (255,43 øre/kWh ekskl. moms)
Sjælland: 306,25 øre/kWh (245 øre/kWh ekskl. moms).

Bemærk dog, at din endelige afregningspris afhænger af, hvornår på døgnet (timeafregning) du bruger din strøm. Ovenstående er et gennemsnit for måneden.

Derudover opkræves de normale skatter, afgifter samt omkostninger til netdistributionen. Disse er ens uanset hvilket energiselskab, du måtte vælge, men vi skal kende dine målerforhold, før vi kan fastslå dette.

Denne aftale kan benyttes af alle private elforbrugere med et forbrug på mindre end 100.000 kWh.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til kundeservice@vindstoed.dk

VEstrøm

Lave variable priser

VEstrøm

Lave variable priser

Pris kun for el (øre/kWh) øst / vest

128,03 / 127,82

Abonnement

0 kr. (100% rabat)

Binding

Ingen

Skifte

Gratis

VE Strøm

Elforbruger

Adresse

Kontakt

Øvrige

keyboard_arrow_up