Få betaling for den strøm, du ellers sender gratis i nettet

Vi har mere end tusinde private solcelleejere som kunder.
Fra meget små og ældre anlæg til helt nye anlæg.

Få betaling for produktionen på dine solceller.

Hos Vindstød vil vi gerne bidrage til fremme af vedvarende energikilder. Derfor tilbyder vi at købe den strøm, dit solcelle anlæg producerer. 

Alternativet er, at du blot sender strømmen gratis i nettet.

 

Sådan foregår det – det sker helt automatisk for dig

Når du har tilmeldt dig på nedenstående formular, så registrerer vi i statens energiportal (Datahubben), at vi skal afregne dig for din overskudsproduktion.

Herefter modtager vi automatisk tal for, hvor meget el du har produceret og ikke selv har forbrugt. Denne el er det, du i dag sender gratis i nettet. Denne mængde strøm vil vi så betale dig for.

Afregning til dig sker automatisk én gang hvert kvartal.

Vi klarer således alt det praktiske for dig. Vi kan ikke påvirke hvordan dit solcelle-anlæg fungerer, så det fortsætter helt uændret. Den eneste forskel er, at vi håndterer din overskudsstrøm. 

Vi håndterer også masser af store anlæg. Sammen med vores søsterselskaber i udlandet udvikler vi løbende digitale løsninger til glæde for både private og professionelle solcelle-ejere.

 

Indtast oplysninger om dit solcelle anlæg

Ejer af solcelleanlæg:
Adresse:
Kontakt:


Her kan du se betingelser.

Spørgsmål

Har du spørgmål til nettoafregning og pristillæg, så skal du kontakte Energinet. De har telefonnummer 70 10 22 44. 

Information om støtteordninger inkl. nettoafregning findes her:
https://energinet.dk/Sol-vind-og-biogas
 
Kontakt til VE kontoret er ve@energinet.dk

andre spørgsmål kan sendes til os på solcelle@vindstoed.dk

For at undgå, at du skal betale for stort et gebyr til os, når vi køber din produktion, så tilbyder vi ikke telefonisk kontakt. Men skriv til os - så svarer vi hurtigst muligt.

Vindstøds månedlige abonnement er på kun 19 kr. pr. måned inkl. moms (15,20 kr. ekskl. moms) og vi køber din strøm til markedsprisen fratrukket 4,00 øre pr. kWh inkl. moms (3,20 øre ekskl. moms). Hvis dit anlæg producerer mere end 100.000 kWh årligt, så bedes du kontakte os.


Hvilken pris får jeg for mine kWh?

Hvem kan få udbetaling?